AMC Novosti

Kroz Srbiju prolazi sve više stranih vozila, a to za posledicu ima i veliku verovatnoću nemilih situacija. Kada se nađete u ovakvoj situaciji, važno je da znate kako se naplaćuje šteta i koje su vaše opcije.

Najpoželjniji scenario za vas je da ste u ovakvoj situaciji imali onu čuvenu “sreću u nesreći” i naleteli na osobu koja želi da isplati štetu. Ukoliko stranac odbije da plati štetu ili ne želi da stupi u kontakt sa vama, tada će vam biti potrebna pravna pomoć.

Kako situacija uvek može da se zakomplikuje, pre pomeranja vozila nakon nezgode, obavezno napravite što više fotografija ili video zapisa iz različitih uglova, kako biste imali dokaze ukoliko slučaj ipak završi na sudu. Pritom, nije loše obezbediti i nekog svedoka.

Iz prakse se kao najbolje rešenje pokazalo da kontaktirate MUP i zahtevate vršenje uviđaja. Na taj način ćete obezbediti dokaz o odgovornosti stranog državljana, a policijski izveštaj bi trebalo da bude dovoljan za relativno brzo ostvarivanje vaših prava.


Značaj Evropskog Izveštaja?

Prema Zakonu o bezbednosti u saobraćaju, svi vozači motornih vozila i vlasnici polisa osiguranja od autoodgovornosti, obavezni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi. Izveštaj se dobija uz registraciju vozila. To je standardan obrazac i koristi se u celoj Evropi i validan je umesto policijskog izveštaja.

U Srbiji, Evropski Izveštaj se popunjava i koristi samo u slučaju manjih materijalnih šteta (do 200.000 dinara) u saobraćajnim nezgodama u kojima nema povređenih lica, a gde su se učesnici saglasili (dogovorili) o odgovornosti za nastanak nezgode.


Šta se dešava nakon što prijavite štetu?

Kada dobijete zapisnik od policije ili pak Evropski izveštaj, na Internet stranici Udruženja osiguravača Srbije proverite da li osiguravač štetnika ima korespondenta na teritoriji Srbije.

Nakon prijave štete, osiguravajuće društvo – korespodent na teritoriji Srbije kontaktira inostrano osiguravajuće društvo radi dobijanja pokrića. Reč je o potvrdi da je vozilo koje vas je udarilo imalo validno osiguranje u zemlji porekla.

Ukoliko insotrano osiguravajuće društvo nema korespodenta u Srbji, obratite se Birou zelene karte u okviru Udruženja Osiguravača Srbije.

Nemojte da vas obeshrabri to što su ove vrste štete komplikovanije od domaćih te su im i propisani rokovi drugačiji. Na vama je da budete strpljivi, ali se uglavnom na kraju sve završi onako kako i treba da bude.


Pa da sumiramo…

U nezgodi ima povređenih? Zovite policiju.

Ne možete sa drugim vozačem da se dogovorite oko toga ko je kriv? Zovite policiju.

Smatrate da je šteta veća od 500 evra (oko 60.000 dinara)? Zovite policiju.

Bez obzira ko rešava vaš predmet, veoma je bitno napomenuti da kada doje do štete na teritoriji Srbije, a koje su prouzrokovane od strane vozila inostranih registarskih oznaka, imate ista prava kao da je u pitanju domaća šteta, jer se primenjuju zakoni, pravila i praksa zemlje u kojoj je došlo do štete odnosno, u ovom slučaju, Srbije.