fbpx

HomeUslovi korišćenja – Pravni paket

Uslovi korišćenja – Pravni paket

Član 1.

 Korisnik usluge pravnog paketa može biti fizičko lice, državljanin Republike Srbije,ili pravna lica.

Član 2.

Pravnu pomoć dobija korisnik usluge koji je zaključio Ugovor o pravnoj usluzi, kao i članovi njegove najuže porodice (supružnik i deca), ali se odnosi isključivo i samo na vozila čiji je vlasnik Korisnik usluge i članova njegove najuže porodice i ne može biti iskorišteno za neko drugo vozilo. Kada je vozilo registrovano na pravno lice pomoć se odnosi samo na 1 vozilo koje je navedeno u ugovoru.

Član 3.

Rok važenja ugovora počinje 24h od momenta uplate  usluge i traje shodno važenju ugovora. Ukoliko je vozilo već  imalo nezgodu pre zaključenja ugovora pravni paket je nevažeći. Pravni paket važi na teritoriji Srbije i Evrope.

Član 4.

Pozivom CALL CENTRA  AM CLUB-a  na broj 064/127-8280, korisnik usluge pomoći na putu za vreme trajanja ugovora ima pravo da iskoristi samo sledećih asistencija za vreme trajanja ugovora  , u zavisnosti od njegove potrebe i ta usluga je dostupna korisniku usluge  24h dnevno, 365 dana u godini:

 

-podnošenje odštetnog zahteva kod osiguravajućeg društva preko advokadske kancelarije-partnerske kuće AM CLUB-a.

-kompletan proces naplate štete kod osiguravajuće kuće.

-u slučaju potrebe procena štete od strane stručnog lica AM CLUB-a

-naplata štete za saobraćajne nezgode koje su se desile u inostranstvu.

-naplata štete u slučaju da je strano vozilo pričinilo štetu na teritoriji Srbije.

-pravno savetovanje korisnika usluge kako da naplati štetu do maksimalnog iznosa.

-angažovanje procenitelja osiguravajuće kuće gde je osigurano vozilo koje je pričinilo štetu.

 

Call Centar će izvršiti proveru podataka u bazi AM CLUB-a, korisnik usluge u slučaju saobraćajne nezgode dužan je da dostavi putem maila ili pošte sledeće:

 

-potpisano ovlašćenje advokata-partnera AM CLUB-a

-popunjen evropski izveštaj (u slučaju da je popunjen)

-u slučaju da se šteta naplaćuje putem zapisnika saobraćajne policije,dužan je da dostavi broj polise ili registarsku oznaku vozila koje je pričinilo štetu na vozilu   korisnika usluge.

-očitanu ličnu kartu,očitanu saobraćajnu vozila koje je oštećeno,fotokopiju vozačke dozvole vozača,očitanu saobraćajnu vlasnika vozila.

-službena beleška MUP-a (u slučaju da je policija izlazila).

Član 6.

Naplata štete se odnosi na materijalnu štetu na vozilu (definisanu članom 1. ovih uslova),dodatne usluge kao što je naplate nematerijalne štete se posebno ugovaraju sa AM CLUB-om.

Član 7.

Prijavu saobraćajne nezgode izvršiti odmah zbog pravnog savetovanja stručnog lica,kako bi naplata bila najefikasnija.

Član 8.

Pravni paket ne podrazumeva zastupanje korisnika usluge pred sudom u slučaju spora sa osiguravajućom kućom, u slučaju potrebe zastupanja na sudu korisnik usluge ima pravo da angažuje advokata po svom izboru,ili u dogovoru sa advokadskom kancelarijom (partnera AM CLUB-a) angažuje iste.

Član 9.

Vozilo koje nije registrovano, nema urađen tehnički pregled i nema obavezno osiguranje, kao takvo po zakonu ne može biti učesnik u saobraćaju i takvom vozilu ne može biti pružena pravna pomoći.

Član 10.

Pravni paket može da se iskoristi za jedan štetni događaj.

Član 11.

Usluge iz pravnog paketa se odnosi isključivo na putnička,laka tretna vozila i motocikle.          

Član 12.

AM CLUB se obavezuje da će blagovremeno obaveštavati klijenta o procesu naplate štete.

Član 13.

AM CLUB  se obavezuje da će pravnu pomoć i proces naplate štete obavljati u skladu sa važećim zakonima i propisima Republike Srbije.

Član 14.

U slučaju da AM CLUB ne uspe da naplati štetu od osiguravajućeg društva vraća novac klijentu u iznosu godišnje članarine. Svi troškovi advokata,procene štete,administrativnih poslova snosi AM CLUB.

Član 15.

AM CLUB zadržava pravo jednostranog raskida ugovora i obavezuje se da će korisniku usluge vratiti novac.

Član 16.

U slučaju da Korisnik usluge  na bilo koji način zloupotrebljava pravnu pomoć (davanje lažnih informacija), nastupa momentalno raskidanje Ugovora između AM CLUB-a i tog Korisnika usluge.

Član 17.

Korisnik usluge u slučaju da nije razumeo uslove može u roku od 5 dana da traži raskid ugovora i povrat sredstava..

Član 18.

Korisnik usluge je saglasan da AM CLUB  čuva njegove podatke i da bude kontaktiran od strane AM CLUB-a i njegovih saradnika.

Član 19.

Za slučaj spora Korisnik usluge pravnog paketa prihvata obavezu pokušaja mirnog rešenja u roku od 15 dana od nastanka spornog odnosa. Korisnik usluge pravnog paketa je dužan da sporni odnos prijavi pozivom na CALL CENTRA AM CLUB-a.

Član 20.

Ukoliko se međusobni odnosi ne razreše u vansudskom postupku tada se ugovara mesna nadležnost  suda u Novom Sadu. 

Kontakt informacije

Uz svaki nas paket kupljen do kraja maja na poklon dobijate amc paket u vrednosti od 2500 rsd.
 
Logo AMC 2024 v2b

AM CLUB SRB DOO je privatna firma osnovana 2015 godine

Copyright: © 2024 AM Club Izrada web sajta: Konncept.Net. All Rights Reserved.