Novo na putevima
Opasnost na putu vreba sa svih strana. Saobraćaj je sve opasniji i sve je vise bahatih vozača. Dva videa koja slede su situacije koje su seodigrale u BIH.
APELUJEMO NA SVE VOZAČE DA VOZE UMERENOM BRZINOM, jer prikladnom vožnjom ne štite samo sebe i svoje suvozače već i ostaleučesnike u saobraćaju.
Pogledajte i sami: